SEO článok a jeho charakteristiky

Chcete, aby váš web získal popredné miesto vo vyhľadávačoch? V tom prípade potrebujete jediné – SEO optimalizáciu! O čo vlastne ide a prečo je SEO optimalizácia pre vás výhodná?

SEO článok ako nástroj optimalizácie

SEO optimalizácia je v podstate súbor postupov a nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečiť stránke popredné miesto vo vyhľadávačoch. Jedným zo základných nástrojov optimalizácie pre vyhľadávače je SEO článok. Jeho cieľom je pritiahnuť čo najviac čitateľov, ktorí sa môžu stať potenciálnymi klientmi webu. Akým spôsobom? Dôležité v SEO článku sú najmä kľúčové slová, ktoré odkazujú na cieľovú web stránku. Treba si zapamätať, že s kľúčovými slovami a spätnými odkazmi to netreba preháňať. Zo SEO článku nemá byť okamžite zrejmé, že sa jedná o platenú formu článku. Má byť písaný nenútenou a zaujímavou formou. Už jeho obsah má byť čitateľný a pre ľudí zaujímavý. Vynikajúce je, ak prinesie /okrem optimalizácie/ aj pridanú hodnotu, čosi užitočné pre čitateľa. Nepíšte teda SEO článok len pre vyhľadávače, ale tiež pre čitateľov.

Aký má byť SEO článok?

Dobrý SEO článok má zopár charakteristík. Sú to najmä tieto:

  • Originálny a nekopírovaný text. Vyhľadávače dokážu duplicitné texty okamžite odhaliť. Ak si myslíte, že môžete pridať rovnaký text na viacero webov a zvýšite tak účinok, mýlite sa. V lepšom prípade sa duplicitný text vo vyhľadávači nebude zobrazovať. V tom horšom môže dôjsť až k penalizácii webu vyhľadávačom.
  • Hodnota pre čitateľov. SEO články by mal priniesť čitateľom niečo užitočné. Mal by dávať odpovede na otázky, ktoré z danej oblasti ľudia vyhľadávajú. Nestačí len preplniť článok kľúčovým slovami.
  • Dobre zvolené kľúčové slová. Pred písaním SEO článku je nutná analýza kľúčových slov. S vybranými kľúčovými slovami potom treba v článku pracovať. Používať sa majú v rôznych tvaroch, aby článok vyznieval prirodzene a mal zmysel aj po štylistickej stránke.
  • Text by mal byť zaujímavo členený. Ak ho čitateľ prebehne zrakom, musí ho zaujať. Treba ho teda rozčleniť do myšlienkových odsekov, či použiť odrážky a číslovanie.
  • SEO článok sa musí umiestňovať na obsahovo príbuzné weby. Tam, kde si nájde svojich čitateľov.

 

Autorské právo: rawpixel / 123RF Reklamní fotografie