SEO článok a jeho charakteristiky

Chcete, aby váš web získal popredné miesto vo vyhľadávačoch? V tom prípade potrebujete jediné – SEO optimalizáciu! O čo vlastne ide a prečo je SEO optimalizácia pre vás výhodná?

SEO článok ako nástroj optimalizácie

SEO optimalizácia je v podstate súbor postupov a nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečiť stránke popredné miesto vo vyhľadávačoch. Jedným zo základných nástrojov optimalizácie pre vyhľadávače je SEO článok. Jeho cieľom je pritiahnuť čo najviac čitateľov, ktorí sa môžu stať potenciálnymi klientmi webu. Akým spôsobom? Dôležité v SEO článku sú najmä kľúčové slová, ktoré odkazujú na cieľovú web stránku. Treba si zapamätať, že s kľúčovými slovami a spätnými odkazmi to netreba preháňať. Zo SEO článku nemá byť okamžite zrejmé, že sa jedná o platenú formu článku. Má byť písaný nenútenou a zaujímavou formou. Už jeho obsah má byť čitateľný a pre ľudí zaujímavý. Vynikajúce je, ak prinesie /okrem optimalizácie/ aj pridanú hodnotu, čosi užitočné pre čitateľa. Nepíšte teda SEO článok len pre vyhľadávače, ale tiež pre čitateľov.

Aký má byť SEO článok?

Dobrý SEO článok má zopár charakteristík. Sú to najmä tieto:

  • Originálny a nekopírovaný text. Vyhľadávače dokážu duplicitné texty okamžite odhaliť. Ak si myslíte, že môžete pridať rovnaký text na viacero webov a zvýšite tak účinok, mýlite sa. V lepšom prípade sa duplicitný text vo vyhľadávači nebude zobrazovať. V tom horšom môže dôjsť až k penalizácii webu vyhľadávačom.
  • Hodnota pre čitateľov. SEO články by mal priniesť čitateľom niečo užitočné. Mal by dávať odpovede na otázky, ktoré z danej oblasti ľudia vyhľadávajú. Nestačí len preplniť článok kľúčovým slovami.
  • Dobre zvolené kľúčové slová. Pred písaním SEO článku je nutná analýza kľúčových slov. S vybranými kľúčovými slovami potom treba v článku pracovať. Používať sa majú v rôznych tvaroch, aby článok vyznieval prirodzene a mal zmysel aj po štylistickej stránke.
  • Text by mal byť zaujímavo členený. Ak ho čitateľ prebehne zrakom, musí ho zaujať. Treba ho teda rozčleniť do myšlienkových odsekov, či použiť odrážky a číslovanie.
  • SEO článok sa musí umiestňovať na obsahovo príbuzné weby. Tam, kde si nájde svojich čitateľov.

 

Autorské právo: rawpixel / 123RF Reklamní fotografie

5 pravidiel pre dobrý SEO článok

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že SEO článok je článok primárne písaný pre vyhľadávače. Avšak táto definícia je naozaj veľmi všeobecná. Dobrý SEO článok toho musí mať omnoho viac. Aké sú teda pravidlá jeho písania a základné charakteristiky?

  1. Pre vyhľadávače, ale aj pre ľudí.

Podstatou SEO článku síce je najmä to, aby bol čitateľný pre vyhľadávače. Musí však byť čitateľný aj pre ľudí! Pretože ide predsa aj o to, aby sa na váš článok „klikalo“ a prípadne aby odkazoval na to, na čo odkázať chcete! Vďaka dobre napísanému článku môžete okrem vynikajúcej pozície vo vyhľadávačoch priviesť napríklad svojmu e-shopu nových klientov.

  1. Rozumný počet kľúčových slov.

Kľúčové slová sú pre SEO článok základom. Musia byť však zvolené rozumne a samozrejme aj v rozumnom počte! Nedávajte do celého článku nespočetne krát kľúčové slovo v nominatíve jednotného čísla. Vyhľadávač dokáže text bez zmyslu odhaliť a môže stránku aj penalizovať. Používajte teda rôzne obmeny kľúčového slova. Nepreháňajte to ani so spätnými odkazmi. Bohato postačia dva až tri. Kľúčové slová a odkazy orientujte na hlavné kategórie web stránky, ktorá sa má dostať na lepšie pozície vo vyhľadávači.

  1. Píšte k téme!

Najnelogickejšie, čo ste kedy mohli vidieť v oblasti SEO článkov, je písanie o jednej téme a odkazovanie na inú. Táto „stratégia“ je naozaj nepochopiteľná. Aj čitateľa vie poriadne napáliť, ak číta článok o detskom oblečení a po „odkliku“ sa ocitne v e-shope s pneumatikami! Takže vždy sa držte témy a odkazujte logicky.

  1. Umiestňujte SEO článok tam, kam patrí.

Čo sa tým myslí? Najlepší efekt dosiahne takýto článok na obsahovo príbuzných weboch. Tam si naň totiž logicky klikne najviac ľudí. Takže v podstate opäť platí predošlý bod – držať sa témy!

  1. Členenie a úprava textu sú dôležité.

Nielen čo sa týka vizuálnej stránky. Pretože čitateľ text očami prebehne a ak ho zaujmú podnadpisy, prečíta si ho. Ak však nenájde čosi, čo jeho oko upúta, textu sa zrejme venovať nebude.

Ak budete pri tvorbe postupovať podľa tohto návodu, určite sa vám podarí vytvoriť vynikajúci SEO článok, ktorý vám prinesie výsledky.

Autorské právo: ivelinradkov / 123RF Reklamní fotografie